Velimeşe OSB Mahallesi 213.sokak 3-5/1 Ergene / TEKİRDAĞ adresinde bulunan tesisimizde; boyama ve baskı, örgü kumaş üretimi faaliyetlerimiz sırasında, Enerji Yönetim Sisteminin kurulması, işletilmesi ve sürekli iyileştirmenin sağlanması için;

  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardında belirtilen hususlara uygun olarak Enerji Yönetim Sistemi’ni kurmak ve sürekliliğini sağlamak,
  • Enerji yönetim biriminin etkin olarak çalışmalar yapmasını sağlamak,
  • Yasal gereklilikleri, sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ve teknik ihtiyaçları tespit ederek en uygun enerji yönetim sistemini oluşturmak,
  • Satın alma ve tasarım aşamalarında enerji verimliliğini göz önüne almak için gerekli prosedürleri hazırlamak ve bu prosedürlere uygun çalışmak,
  • Enerji yönetim sisteminin sürekli geliştirilmesini sağlamak için gözden geçirme faaliyetlerinden etkin olarak yararlanmak,
  • Küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında çalışmalar yaparak fosil yakıt tüketimini azaltmak,
  • Enerji verimliliğini sağlamak amacıyla enerji verimlilik faaliyetleri planlamak ve uygulamak,
  • Sorumlu olduğumuz faaliyetleri yaparken enerjiyi verimli kullanmak,

başlıca politikamızdır.

Başa dön